Mag ik van WIJSHEID vraag 2?

"Welke talen of spreek je? Welke taal heeft jouw voorkeur?” 

Als de medespeler de gevraagde kaart in haar hand heeft, dan geeft zij antwoord op de gestelde vraag en vervolgens geeft zij de kaart aan de actieve speler. De actieve speler is nu nogmaals aan de beurt, ze mag ook aan een andere speler een kaart vragen. Als de medespeler de gevraagde kaart niet in haar hand heeft, dan hoeft de vraag niet beantwoord te worden en dan is de beurt voorbij. De beurt gaat nu naar de volgende speler aan de linkerkant. Als een speler vier kaarten uit één serie heeft verzameld, dan roept zij KWARTET en legt deze open voor zich neer. Als een speler geen kaarten meer in de hand heeft, dan is voor die persoon het spel afgelopen.Het spel eindigt als geen enkele speler nog kaarten in de hand heeft. De speler met de meeste kwartetten is de winnaar van het spel. 

 

Het Familieverhalenspel wordt gespeeld als authentiek kwartetten, maar ieder kaartje bevat vragen die betrekking hebben op de historie en cultuur van je familie en achtergrond. Het is een kwartetspel dat bestaat uit 14 setjes en het wordt als kwartet gespeeld. Bij kleinere groepen of om het spel sneller te laten verlopen, kan ervoor gekozen worden om met minder kaartensetjes te spelen. De kaarten worden geschud en gelijkmatig onder de spelers verdeeld. De spelers nemen de kaarten in hun hand, zodat alleen zij zelf de kaarten kunnen zien. Elke kaart maakt deel uit van een kwartet. Elk kwartet bestaat uit vier bij elkaar horende kaarten met een thema.Een willekeurige speler begint en vraagt aan een medespeler een kaart van een kwartet. De actieve speler moet zelf ten minste één kaart van het kwartet in de hand hebben. Het thema van de kaart wordt genoemd en naar welke vraag wordt gezocht.